MUA SƠN EXPO, CÀO NHANH TRÚNG LỚN

Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 17/9/2010 đến 15/12/2010, khách hàng mua 12 lon cùng loại bao bì từ 150ml đến 875 ml (1 thùng), hoặc 4 lon cùng loại bao bì từ 3 lít đến 3,8 lit hoặc 1 thùng từ 16-18 lít sơn EXPO, POLY, CASO, OEXPO sẽ nhận được một phiếu cào, có cơ hội trúng các giải thưởng trên. Chương trình được áp dụng trên toàn quốc.

 
CÁC TIN LIÊN QUAN